1.RENTAR  NOSTRE ARMILLA

La nostra armilla o, com diem familiarment, JACKET no aparenta necessitar massa cures, però és un error, l'armilla, igual que altres parts del nostre equip, necessita de les nostres cures i cada fabricant recomana unes específiques, concretament em centraré en el rentat interior del mateix ja que l'exterior, per la seva extremada senzillesa podem estalviar-nos parlar del procés. Netejar la nostra armilla per l'interior és molt senzill, encara que requereix seguir un procés:

 

1. Primer lloc inflarem l'armilla fins una mica més de la meitat usant la tràquea i aire dels nostres pulmons (per evitar-nos tenir una ampolla amb un regulador al costat), amb això li donarem certa rigidesa al conjunt, aprofitant la seva "estabilitat" el posarem en posició vertical i descargolaremla vàlvula de buidatge ràpid de l'espatlla, deixant que surti l'aire sobrant però mantenint amb una mà la posició vertical de l'armilla.

 

2. Amb una mànega ficarem aigua (sense massa pressió) a l'interior de l'armilla, com més aigua fiquem molt millor, però pensar que si la capacitat del sac dela nostra armilla és de 10 a 20 litres i l'omplim ens resultarà difícil , i fins i tot perillós per a la nostra esquena, realitzar la neteja. L'important és que puguem moure-la amb comoditat.

 

3. Un cop amb aigua a l'interior, tanquem la vàlvula de nou i inflem l'armilla per la tràquea tot el que puguem, mourem l'armilla enèrgicament, fent que l'aigua de l'interior arribi a tots els racons, més o menys durant 1 minut .

4. Per buidar l'aigua, farem que aquesta surti per totes les vàlvules del nostre armilla (dos a la tràquea, una a l'espatlla oposat a la tràquea i probablement una quarta en un costat de la part inferior de l'esquena, normalment el costat dret). En cas que estigués molt brut (ho sabreu per l'olor de l'interior) repetir l'operació.

 

Una altra part que cal mimar és la connexió del cable a la tràquea i els polsadors d'inflat i buidatge ja que en aquesta zona poden quedar restes de calç o sal que impedeixin el seu correcte funcionament fins i tot, en cas de deixar l'equip a la platja, algun gra de sorra. Rentar amb aigua abundant i deixar assecar amb la vàlvula invertida (la podem subjectar amb una corda a la corretja de l`espatllera).

 

Per acabar deixarem assecar en un lloc ventilat i lluny de l'acció directa del sol, si és possible amb una vàlvula descaragolada.