NOTA LEGAL

D'acord amb el nou Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades, els informem que: ç

  • El responsable de l'tractament de les seves dades és FLOW CHECK BUSSEIG SL, amb CIF B73625485, i domicili en Carrer de Cardenal Reig, 13, 08028 Barcelona.

  • Les seves dades no seran cedides ni comunicades a tercers.

  • Les seves dades seran tractades amb la finalitat de:

  1. Atendre i gestionar les seves sol·licituds

  2. Respondre les consultes efectuades

  3. Gestió comercial mitjançant l'enviament, per mitjans tradicionals i / o electrònics, d'informació comercial i publicitària sobre els nostres productes i serveis.

  • Les seves dades seran conservades temps indispensable en atenció als fins de tractament, però en qualsevol moment vostè podrà revocar el consentiment atorgat, accedir, rectificar, cancel·lar i oposar-se a el tractament de les seves dades enviant un correu electrònic a l'adreça administracion@flowcheck.es , adjuntant còpia del seu DNI, per evitar l'accés de les seves dades per part de tercers.

  • A més, en qualsevol moment vostè. Podrà presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.