POLÍTICA DE PRIVACITAT

La pàgina web de FLOW CHECK BUSSEIG, S.L. està dissenyada de tal manera que qualsevol pot visitar-la sense necessitat de donar les seves dades almenys que el mateix visitant així ho desitgi.
FLOW CHECK BUSSEIG S.L. pot tractar les seves dades personals amb la finalitat de proporcionar els serveis de manteniment i venda d'equips de busseig
Les dades personals proporcionades pels interessats seran tractats per FLOW CHECK BUSSEIG S.L. amb mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat i integritat de les dades personals que ens faciliten.
L'informem que el responsable del tractament de les seves dades és FLOW CHECK BUSSEIG S.L., amb CIF B73625485, i domicili en Carrer del Cardenal Reig, 13, 08028 Barcelona, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona TOM 42.574, FOLI 122, FULLA B410.390, INSCRIPCIÓ 3.
Per a poder tractar les seves dades personals, necessitem el seu consentiment explícit. (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades o RGPD).
Per això, abans d'emplenar el formulari de contacte, haurà de llegir i acceptar la clàusula informativa que apareix prèviament, on s'informa els interessats que:
Les seves dades no seran cedits ni comunicats a tercers.
Les seves dades seran tractades amb la finalitat d'Atendrei gestionar les seves sol·licituds Respondre les consultes efectuades
Gestió comercial mitjançant l'enviament, per mitjans tradicionals i/o electrònics, d'informació comercial i publicitària sobre els nostres productes i serveis.
Les seves dades seran conservades el temps indispensable en atenció a les finalitats de tractament, però en qualsevol moment vostè podrà revocar el consentiment atorgat, accedir, rectificar, cancel·lar i oposar-se al tractament de les seves dades enviant un correu electrònic a l'adreça administracion@flowcheck.es, adjuntant còpia del seu DNI, per a evitar l'accés de les seves dades per part de tercers.
A més, en qualsevol moment Vostè Podrà presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Els camps del formulari amb asterisc () són obligatoris i la seva falta de resposta suposarà la impossibilitat de dur a terme la seva petició.

COOKIES
Les 'cookies' són petits arxius de text enviats i emmagatzemats en els ordinadors dels usuaris que permeten a la pàgina web com la present, reconèixer els usuaris repetits, facilitar accés als usuaris a la pàgina i permetre a la pàgina recopilar informació que pugui millorar el contingut. Les 'cookies' no danyen els ordinadors dels usuaris o els seus arxius.
FLOW CHECK BUSSEIG S.L. pot utilitzar les 'cookies' per a oferir-li informació i serveis dirigits als seus interessos i necessitats.
FLOW CHECK BUSSEIG, S.L. pot supervisar el trànsit de les visites dels usuaris per a conèixer quina quantitat i àrees de la pàgina web són més sol·licitades. Aquesta supervisió es realitza a través del nom del domini de l'usuari, el tipus de navegador, la data i hora d'accés, pàgines visitades, etc.
FLOW CHECK BUSSEIG, S.L. pot utilitzar les 'cookies' per a facilitar el seu servei personalitzat en la pàgina web.
Vostè pot oposar-se al fet que les “cookies” siguin accessibles a FLOW CHECK BUSSEIG, S.L.
Per a això, quan ha entrat en la nostra pàgina web, li hem informat sobre l'existència de “cookies” i se li ha sol·licitat la seva conformitat explícita.
FLOW CHECK BUSSEIG, S.L. té plenament consciència de l'ús i tractament que s'han de donar a les dades personals recaptades. Així mateix, reconeix i garanteix el sotmetiment a tota la normativa legal existent en la matèria i es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los, garantint l'adopció de totes les mesures de protecció i seguretat necessàries al seu abast, per a evitar la seva alteració, pèrdua, malament ús, accés no autoritzat o robatori, segons la normativa
D'altra banda, Vostè garanteix que les dades personals facilitades a FLOW CHECK BUSSEIG, S.L. són veraços i es fa responsable de comunicar-nos qualsevol modificació en aquests. FLOW CHECK BUSSEIG, S.L. no respondrà de la veracitat de les dades personals subministrades sent Vostè el seu únic responsable.
I recordi, que en qualsevol moment vostè podrà revocar el consentiment atorgat, accedir, rectificar, cancel·lar i oposar-se al tractament de les seves dades enviant un correu electrònic a l'adreça administracion@flowcheck.es, adjuntant còpia del seu DNI, per a evitar l'accés de les seves dades per part de tercers.