MESURES DE SEGURETAT

COVID-19

En Flow Check prenem totes les mesures preventives necessàries per protegir la seguretat dels nostres clients i empleats, seguint un estricte protocol de seguretat:
  • Desinfecció de la zona de treball netejant amb una màquina de vapor a més de 100 º i 4 bars de pressió.
  • Tot el nostre personal utilitza els equips de protecció individual necessaris (EPI): mascareta, guants i ulleres.
  • Desinfecció de l'equip a la recepció amb solució d'hipoclorit sòdic a el 2%.
  • Desinfecció prèvia a la manipulació de l'equip en autoclau de raigs ultraviolats.
  • Desinfecció posterior a la manipulació de l'equip en autoclau amb raigs ultraviolats i empaquetat de l'equip.
  • En Flow Check ens assegurem que tot el material surt de les nostres instal·lacions perfectament higienitzat per la vostra total tranquil · litat.
gel.png
masc.png
guantes.png